CBGV.NG TRUONG MG TAN PHUÓC cô Huỳnh Thị Diệu Hiền. Cô Biện thị Thanh Khang THAM GIA HIEN MAU TINH NGUYEN NGÀY 15.3. * vì nghĩa cử cao đẹp một giọt máu cho đi một mảnh đời ờ lại.* 2 cô đã tham gia hiến máu nhiều lần và được chủ tịch UBND huyện Tân Hồng tặng giấy khen.

z2381772488520_7ac879a03f1459de759895f3ad9b9653 z2381772505555_5f9e7c12c638090a305d977a2d4622ee z2381782198066_0baf5f18610961799d757b9181d55826